Ringkasan Perutusan Khas Perdana Menteri 5 Jun 2020: PENJANA

05/06/2020

Kemunculan Perdana Menteri di paparan televisyen ataupun siaran "Live" di saluran media sosial paling ditunggu-tunggu oleh warga Malaysia seperti seorang artis terkenal yang akan membuat kemunculan.

Beliau sudah hampir lebih daripada 2 minggu tidak membuat kemunculan kerana dikuarantin disebabkan disyaki dijangkiti Covid-19, namun syukur, keputusannya adalah positif.

Pada 5 Jun 2020, Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menyampaikan perutusan khas yang bertajuk: PELAN JANA SEMULA EKONOMI NEGARA (PENJANA) dan bertemakan "Bersama Menjana Ekonomi".

Dalam artikel ini, kami membantu anda untuk mendapatkan isi penting yang terkandung dalam teks ucapan beliau. Ini bagi memudahkan anda untuk memahami dan tidak perlu membaca teks ucapan berkenaan yang agak panjang, Perdana Menteri telah menyampaikan ucapan tersebut hampir 1  jam lamanya.

Ringkasan Teks Ucapan Perdana Menteri 5 Jun 2020.


Ucapan Penghargaan Dan Terima Kasih

Perdana menteri merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua petugas barisan hadapan di atas pengorbanan dan komitmen yang dicurahkan dan terima kasih kepada rakyat Malaysia kerana patuh dengan peraturan dan SOP PKPB. Tahniah kepada anda!

Keadaan Ekonomi Dunia Meleset

Ekonomi dunia kini menghadapi krisis yang terburuk sejak zaman Kemelesetan Ekonomi atau Great Depression pada tahun 1930-an. Penggangguran akan meningkat kepada dua angka dan penguncupan ekonomi negatif 3 peratus di negara maju. 

Malaysia tidak terkecuali. kadar pengangguran dijangka akan meningkat kepada 5.5 peratus atau lebih 860,000 orang penganggur untuk keseluruhan tahun 2020.

Pakej Rangsangan Ekonomi yang telah dilaksanakan

 • Pakej PRIHATIN 
 • PRIHATIN PKS 
 • Pembukaan beberapa sektor ekonomi pada 4 Mei 2020 lalu.

Pakej-pakej rangsangan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh kerajaan telah berjaya menyelamatkan lebih 2.4 juta pekerjaan, mengurangkan beban 4 aliran tunai hampir 11 juta rakyat serta memberi sokongan kepada lebih 300 ribu syarikat.

4. Strategi menangani  COVID-19

 • Ketegasan (Resolve), 
 • Ketahanan (Resilience), 
 • Memulakan semula (Restart), 
 • Pemulihan (Recovery), 
 • Memperkasa (Revitalise) dan 
 • Menyusun Semula (Reform). 

Pada masa kini, Malaysia sudah memasuki fasa keempat iaitu Pemulihan atau Recovery.

5. Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA)

 Tema "Bersama Menjana Ekonomi" 

3 teras utama iaitu: Memperkasakan Rakyat (Empower People); Melonjakkan Perniagaan (Propel businesses); dan Merangsang Ekonomi (Stimulate the economy).

Inisiatif Kerajaan dalam PENJANA

Secara keseluruhan, terdapat 40 inisiatif bernilai RM35 bilion di bawah PENJANA. RM10 bilion merupakan suntikan fiskal langsung daripada Kerajaan.  

Pengekalan Pekerjaan : Peruntukan RM 3 bilion.

Perluasan Program Subsidi Upah bernilai RM5 bilion dilanjutkan selama 3 bulan lagi  dengan kadar RM600 sebulan untuk setiap pekerja sehingga maksima 200 pekerja bagi setiap syarikat.

sektor pelancongan dan sektor-sektor yang tersenarai dalam aktiviti ekonomi yang dilarang sepanjang tempoh PKPB, serta telah diarahkan mengambil cuti tanpa gaji, majikan boleh memohon subsidi upah dengan syarat pekerja tersebut menerima bayaran subsidi secara langsung.

Program Insentif Pengambilan Pekerja berjumlah RM1.5 bilion 

syarikat akan diberikan insentif kewangan untuk memberi pekerjaan kepada golongan penganggur dan belia.

 • Pertama: Insentif bagi menggaji penggangur berumur di bawah 40 tahun sebanyak RM800 sebulan bagi setiap pekerja; dan 
 • Kedua: Insentif bagi menggaji penganggur berumur 40 tahun dan ke atas dan golongan OKU sebanyak RM1,000 sebulan. 

Insentif ini akan diberikan selama 6 bulan.

insentif kepada majikan yang menyediakan peluang perantis kepada lepasan sekolah dan graduan pada kadar RM600 sebulan. 

Program Peningkatan Kemahiran ; Peruntukan RM 2 Bilion

Elaun latihan sehingga RM4,000 boleh dituntut daripada PERKESO oleh mereka yang hilang pekerjaan, walaupun mereka bukan pencarum di bawah Skim Insurans Pekerjaan.  

program latihan dan penempatan (place and train), pelaksanaan kursus jangka pendek di institusi-institusi terpilih dan subsidi latihan.

program peningkatan kemahiran (upskilling) di dalam industri penting seperti elektrik dan elektronik serta teknologi maklumat dan komunikasi dan menggalakkan penyambungan pembelajaran melalui kursus jangka pendek dan subsidi latihan. 

Keselamatan Sosial dan Kebajikan Golongan Gig : Peruntukan RM 75 Juta.

Mungkin ada pertama kali mendengar istilah gig kan? Gig ekonomi adalah sebuah model ekonomi yang memerlukan organisasi atau perniagaan beroperasi dengan bergantung kepada pekerja bebas. Siapa pekerja bebas itu? Mereka sekumpulan individu yang mempunyai pekerjaan sementara atau fleksibel. Contohnya adalah Perniagaan dalam talian, grab dan uber serta freelance (separuh masa).

 • Geran sejumlah RM50 juta dalam bentuk dana padanan akan diperuntukkan bagi platform ekonomi gig untuk mencarum bagi pekerjanya di bawah Skim Bencana Pekerjaan PERKESO dan Skim i-Saraan KWSP
 • Peruntukan sebanyak RM25 juta kepada MDEC bagi program Global Online Workforce (GLOW) yang bertujuan untuk membimbing rakyat Malaysia menjana pendapatan dalam talian melalui pelanggan antarabangsa 

Jawatankuasa Khas Pekerjaan Nasional akan dipertanggungjawabkan untuk menyelaras dan memantau pelaksanaan kesemua inisiatif di atas.

Inisiatif Lain PENJANA


Galakan Work From Home

Pengecualian cukai pendapatan sehingga RM5,000 kepada pekerja yang menerima manfaat dalam bentuk telefon bimbit, komputer riba atau tablet daripada majikan. 

Taska : Meningkatkan keyakinan ibu bapa  

 • Geran kepada pengendali taska untuk mematuhi dan melaksanakan SOP yang ditetapkan, 
 • e-Baucar akan 8 disediakan untuk perkhidmatan pengasuh kanak-kanak yang ditempah dalam talian.
 • Insentif cukai pendapatan individu untuk yuran yang dibayar kepada taman asuhan dan taman didikan kanak-kanak sehingga RM3,000

Program MY30 

RM30 sahaja sebulan untuk menikmati pas perjalanan tanpa had bagi pengangkutan awam di bawah seliaan Prasarana di Lembah Klang bermula 15 Jun hingga akhir tahun 2020.

Bantuan kumpulan sasar seperti OKU dan ibu tunggal 

Bantuan one-off sebanyak RM300 sebelum Hari Raya Aidiladha.

GLC Penjana Komuniti 

Menggalakkan GLC mengangkat sesebuah komuniti dan menjalankan usaha bagi membangunkan keupayaan sosio-ekonomi komuniti tersebut.

PEKA B40 

Penambahan peruntukan sebanyak RM50 juta bagi membiayai saringan kesihatan dan kemudahan peralatan perubatan.

Data Internet Percuma 

Perkhidmatan internet dengan kapasiti 1 gigabyte secara percuma untuk semua pengguna dari jam 8 pagi hingga 6 petang setiap hari sehingga 31 Disember 2020.

 

Galakan Perniagaan digital atau atas talian : RM 140 Juta

Peruntukan berjumlah RM 140 Juta. Peruntukan ini akan digunakan untuk sesi latihan, subsidi penjual dan bantuan penjualan. Inisiatif ini akan diterajui oleh MDEC bersama platform e-dagang yang terpilih.

Kempen "Shop Malaysia Online" : RM 70 Juta

Menggalakkan rakyat berbelanja secara atas talian, di mana kod promosi dan pelbagai baucar diskaun akan diberi melalui platform e-dagang.

Geran dan pinjaman untuk PKS dan syarikat di peringkat pertengahan atau mid-tier companies : RM 700 Juta.

 1. RM100 juta Geran Padanan Digital PKS yang akan disediakan dengan kerjasama syarikat telekomunikasi; 
 2. RM500 juta di bawah Dana Transformasi Teknologi PKS sebagai pinjaman mudah; dan 
 3. RM100 juta Geran Automasi Pintar, di mana setiap syarikat yang layak akan menerima geran sehingga RM1 juta. 

Skim Pembiayaan PKS PENJANA:  RM2 bilion

Pembiayaan ini boleh dipohon mulai pertengahan Jun 2020 dengan had sehingga RM500 ribu bagi setiap PKS. 

Skim Pembiayaan Pelancongan PENJANA : RM 1 Bilion 

Membiayai inisiatif transformasi oleh PKS dalam sektor pelancongan agar terus berdaya saing dalam era kebiasaan baharu. Perincian dana ini akan diumumkan oleh Bank Negara Malaysia pada bulan Julai 2020.  


Pembiayaan Mikro PENJANA 

Pinjaman Mikro Bank Simpanan Nasional dan TEKUN Nasional  sebanyak RM400 juta di mana RM50 juta akan dikhususkan kepada usahawan wanita. 

Pembiayaan Bumiputera

RM200 juta akan ditawarkan melalui Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB). Selain itu, RM300 juta akan disalurkan kepada MARA di mana usahawan Bumputera termasuk institut kemahiran yang terjejas boleh mendapatkan pembiayaan untuk modal kerja.  

Skim SME-GO

Pembiayaan kepada 16,000 kontraktor Gred G2 dan G3 yang berkelayakan dan telah mendapat projek di bawah PRIHATIN. Bagi memberi kemudahan kepada pihak kontraktor, tiada cagaran atau deposit perlu disediakan.

Insentif Cukai Pelbagai Bentuk

Potongan cukai berkait dengan perbelanjaan untuk operasi dalam kebiasaan baharu seperti pembelian PPE dan kos ujian saringan. remisi penalti untuk bayaran lewat cukai dan juga melanjutkan tempoh perbelanjaan pengubahsuaian dan pembaharuan premis. Tambahan lagi, Elaun Modal Dipercepatkan dan potongan cukai khas sebanyak 30 peratus bagi pengurangan sewa premis akan dilanjutkan.

Geran Padanan Perusahaan Sosial

Geran padanan melalui Malaysian Global Innovation and Creativity Center (MaGIC) berjumlah RM10 juta kepada Perusahaan Sosial yang berjaya mengumpul sumbangan untuk melaksanakan projek sosial bagi menangani isu yang dihadapi oleh komuniti sasar dengan menggunakan kaedah inovatif.  

Galakan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)

 • Rebat cukai pendapatan sehingga RM20,000 bagi setiap tahun untuk tempoh tiga tahun taksiran pertama tertakluk kepada syarat yang ditetapkan. Rebat cukai pendapatan ini diberikan kepada syarikat baharu yang ditubuhkan dan beroperasi antara 1 Julai 2020 dan 31 Disember 2021.
 • Pengecualian duti setem ke atas surat cara berkaitan percantuman atau pemerolehan bagi transaksi yang disempurnakan antara 1 Julai 2020 hingga 30 Jun 2021 


Anda boleh mendapatkan teks ucapan penuh Perdana Menteri  di portal PMO atau menonton rakaman video perutusan khas Perdana Menteri 5 Jun 2020 berikut:

TIPS DAN PANDUAN SETERUSNYA

Read what's new this week
 

Kini, Platform iShareFans telah ditutup dan menyebabkan ramai ahli kerugian sehingga ribuan ringgit. Sebelum ini kami sudah telah memberikan amaran bahawa operasi isharefans ini meragukan dan adalah scam. Kami adalah yang terawal memberikan review tentang platform ini iatu pada awal bulan oktober.

Trustpilot