BAZAAR SANDAKAN

sandakan dibahagikan kepada dua kawasan mengikut pembahagian zon semasa PKP iatu ZON A DAN ZON B.

ZON A : bermula dari Pusat Bandar Sandakan sehingga Batu 4 dan Batu Sapi. 

 Zon B pula bermula dari Batu 4 sehingga ke darat 

Trustpilot